Byla Mona Lisa doopravdy ženou

Obraz "Mona Lisa" znají všichni. Všichni na první pohled na něm uvidí ženu. Egzistuji ale lidé, kteří trvají na tom, že osoba na obrazu nemá se ženou nic společného.

Nejpravděpodobnější se zdá být, mnohokrát potvrzená verze (první vznikla už kolem 1550 roku, takže asi půl století od vzniku obrazu), že Leonardo da Vinci nakreslil portrét Lisy Gherardini, manželky Francesca Giocono. zdá se, že tuhle hypotézu potvrdil objev z 2006 roku. Francouzští vědci zjistili, že osoba na obraze je těhotná. Poukázali na charakteristické pro tento stav držení rukou a typický výběr látky zahalující šaty. Vše tím pádem ukazuje na paní Gherardini, která jak uvádějí zdroje, byla v letech 1503-1505 určitě těhotná.

Mona Lisa

Pro mnoho kritiků však dílo mistra není tak zřejmé. Poprvé hypotézu, že je na obraze žena, vyvrátila Lilian Schwartz, Američanka, která napsala práci "Mona Leo". Dokazuje v ní, že na obraze se nachází podobizna samotného da Vinciho. Svoje domněnky potvrdila poukázáním na stejné prvky v obličeji na tomto obrazu i na autoportrétu malíře.

Hypotézu, že Mona Lisa je ženou, odmítl nyní i Silvano Vincenti, italský vědec. Neznamená to však, že souhlasí s Lilian Schwartz. Ke svým závěrům dospěl na základě vlastního výzkumu. Provedl podrobnou počítačovou analýzu obrazu. A objevil něco neobvyklého. v Očích Giocondy objevil dvě písmena - L a S. Zjistil, že písmena musí mít něco společného se jmény. L je zkratkou od jména Leonardo,a S od Salai. To bylo jméno jeho učně a také milence. Vincenti proto odmítl jakékoliv pochybnosti. Podle něj byla Giaconda mužem, co také potvrzuje podoba obou osob. 

Silvano Vincenti je známý ze zkoumání "tajemných" znaků na da Vinciho obrazech. Před několika lety šokoval zprávou, že "Mona Lisa" v sobě skrývá velké množství miniaturních písmen a číslic, které se podle něj skládají do nějakého kódu - "kódu mistra Leonarda". Podle něj to byl bez pochyb Leonardův záměr, a rozhodně to nemá nic společného s náhodou.