Mona Lisa má dvojče

V uměleckém světě už dávno nikdo neslyšel takovou senzaci. Ve skladu, v Muzeu Prado v Madridu, se našel obraz, který je téměř totožný s tím, který namaloval Leonardo da Vinci.

Téměř. žena na kopii obrazu se zdá být mladší, její rysy jsou přesnější, a obraz je svěžejší.Sesterská Mona Lisa na objeveném obrazu je v té samé pozici a má stejně uložené ruce, avšak je třeba zmínit, že oproti originálu jí chybí tajemnost. Že je to jenom kopie se nás snaží přesvědčit černé pozadí na obraze. Zkouška rentgenovými paprsky ale ukázala, že černé barva je druhou až druhou vrstvou. Po její odstranění, se za ženou objevila krajina známá z portrétu nakresleného v šestnáctém století. 

Po sérií restaurátorských prací, historici z Madridu došli k závěru, že to není jen obvyklá kopie obrazu mistra renesance, kterých se uběhlých letech zrodilo nespočet. Ukázalo se, co probouzí největší emoce, že portrét vznikl v té samé době, ve které vznikla původní "Mona Lisa". Co víc, byl vytvořen v ateliéru samotného Leonarda da Vinci. Restaurátoři jsou si ale jistí, že jej nenakreslil Leonardo, ale jeden z jeho žáků. 

Historici se dokonce domnívají, kým by mohl být malíř. Zúžením výběru na adepty - autorem může být Adrea Salai nebo Francesco Melzi. Podle odborníků italské malby z Prado, tvůrcem díla bude ten druhý, protože jeho další díla mají podobný styl. Určitě však z cílem odhalení totožnosti autora budou prováděny další výzkumy a expertízy. 

zatím je však plánována návštěva, na které si obě "sestry" budou představeny. Vzhledem k tomu, že opravdová "Mona Lisa" má cestovaní zakázané, a nemůže opustit Louvre, do Paříže přijede obraz z Madritu. Výstava, na které zárověn ukázány oba obrazy bude zahájená v březnu.