Na autoportrétu Vincenta van Gogha není on sám

Vincent van Gogh, malíř tvořící v postimpresionistickém duchu, po sobě zanechal řadu díl, které mají velký význam pro světové malířství. Mezi nimi jsou třeba slavné "Slunečnice". Charakteristická linka, rozeznatelné tvary, a typická koloristika. Vincent van Gogh tvořil nejen zátiší, krajiny nebo příležitostní obrazy. Hodně prostoru věnoval sobě, když přenášel svůj odraz na plátno.

Vincent van Gogh

Van Goghovy autoportréty jsou úplně odlišnou a impozantní kreativní části díla autora. Je to 39 prací vytvořených z různé perspektivy a v různém kontextu. Většina z nich se dnes nachází v Muzeu Vincenta van Gogha v Amsterdamu. Mezi ně patří také jeden z nejznámějších snímků - "Autoportrét ve slaměném klobouku", který byl nakreslen v 1887 roce. Jeho téměř stejné obrazy (se stejným názvem, akorát s anotací II, III, IV a V) si můžeme prohlédnout v Detroitu a v New Yorku.

Až dosud bylo jisté, že na všech je van Gogh. Avšak teprve teď se u Luise van Tilborga - vědce pracujícího v Muzeu v Amsterdamu - objevily pochybnosti. Během důkladné analýzy van Goghových autoportrétů dospěl k závěru, že na prvním "Autoportrétu ve slaměném klobouku" není malíř, ale jeho bratr - Theo, který v době vzniku díla bydlel v Paříži.

Podle něj je to jediný van Goghův obraz, na kterém je Theo. Co dokazuje mnoho prvků. Ačkoli si oba bratři byli velice podobní, jejich vzhledové rysy byly odlišné. Měli jiný tvar tváře, brady nebo uší. Pravě na tomto základě vznikl závěr, který probudil mnohé historiky a nadšence obrazů van Gogha.

Bez pochyby si Theo van Gogh zasloužil na ručně kreslený obraz svého bratra. Oba si byli velmi blízcí. Theo, i když byl mladší, byl častokrát finanční podporou umělce. Zemřel krátce potom, co Vincent spáchal sebevraždu.